Önsöz

Bu Kitap Kimler İçin

Günümüzde Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun insanlar, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de Bilgi İşlem sektöründeki açığı dolduramadılar. Bunun üzerine diğer branşlardan pek çok insan bu sektöre girdi. Bununla birlikte, Microsoft veya başka firmaların kısa süreli kursları ile bilgisayar konusunda yetkinliğini ispatlamaya çalışan insanlar da girmeye başladılar. Öyle ki, 2-3 aylık kurslarla insanlar sistem yöneticisi veya uygulama geliştirici unvanlarını almaya başladılar. Bu durum bilgisayar mühendisliği altyapısı olmayan, bilgisi belli bir uygulama veya platform üzerine kurulu olan teknik elemanlar doğmasına yol açtı. Çalıştığım işyerinde, bu arkadaşlarda gördüğüm eksikler ve bu konuda yeterli kaynağın olmayışı, bilgisayar mühendisliği altyapısı konusunda böyle bir çalışmaya girişmemde etkili oldu.

İkinci olarak, bilgisayar mühendisliği bölümünde okurken pek çok ders, birbiriyle alakasız bir tarzda anlatıldığı için, ilk dersler, sonraki derslere bir zemin teşkil edemedi. Bütün bu konuların birbiriyle alakalı ve teknik ayrıntılardan izale edilmiş bir şekilde anlatacak bir kitap bulmayı çok istedim fakat elime geçmedi. Bu kitapla bilgisayar mühendisliği konularını herkese gerekmeyen teknik ayrıntılardan uzak bir şekilde bir araya getirmeye çalıştım.

Bu kitapla, işi bilgisayar alanının dışında olup da bilgisayarı işinde bir araç olarak kullanan, yani bilgisayar işinin bir parçası olan kullanıcılara hitap etmiyorum. Bu arkadaşlar için Word, Excel veya bilgisayara giriş kitapları elbette yeterli olabilir. Bilgisayar alanında bir teknik eleman olarak çalışan, yani asıl işi bilgisayar üzerine olan arkadaşlara, bilgisayar mühendisliği altyapısını kazandırmayı amaçlıyorum. Bu kitapta verilen bilgiler pratik hayatta karşılaştığımız problemlerin teorik altyapısını kazandıracak.

Bu çalışmanın, iş hayatında çalışan arkadaşlara olduğu kadar, meslek yüksekokulları ve üniversitelerin üst sınıf öğrencileri için de faydalı olacağını umuyorum. Bu arkadaşlar teorik bilgilerle donatılmış fakat çalışma hayatında bu bilgilerin nasıl kullanılacağını, hatta kullanılıp kullanılmayacağını bilmeyen bir durumdalar (En azından ben öyleydim !). Bu kitapta özellikle teorik bilgilerin gerçek dünya durumlarına nasıl uygulanabileceğini gösterir notlar ve yazarın başından geçen yaşanmış olayları aktarmaya çalıştık.

Kısaca bu kitap, çalışan arkadaşlara teorik temelleri, öğrenci arkadaşlara da teorik bilgilerin çalışma hayatındaki uygulama alanlarını kazandıracaktır.

Kitabın İçindeki Konular

Kitabı yazmaya ilk başladığım sıralarda, bilgisayar mühendisliği bölümünde gördüğümüz çoğu dersleri işlemeyi niyet ettim. Fakat konuların çokluğu ve genişliği beni bu niyetimden alıkoydu. "Umuma el atan, umumu terk eder" sözünün doğruluğunu bildim. Bu yüzden çalışma hayatımla da paralel olan alanları incelemeyi uygun buldum. Bu alanlar
 • Sayısal Tasarım (mantık kapıları)
 • Bilgisayar Organizasyonu (donanım)
 • İşletim Sistemleri
 • Bilgi Sistemleri
 • Yapay Zeka
 • Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları
Fakat bilgisayar mühendisliğinin belki de en önemli kısmı olan yazılım geliştirme konusunu işleyemedim. Allah yardım ederse bu kısmı kitabın sonraki sürümlerinde ele alabilirim.

Kitabı yazarken uymaya çalıştığım bir prensip var. Şu sözler onu mükemmel olarak ifade ediyor:

Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı.
Koyun, kuzusuna (hazmolmuş) süt; kuş, yavrusuna (hazmolmamış) kay verir.

Yani eğitimci ve yazar, mutlaka sahip olduğu bilgi birikimini kendi içinde sindirmiş olması gerekir. Konusuyla ilgili meseleleri, kendi düşünce dünyasında yerli yerine oturtmuş olmalıdır. Böylece gerçek öğretim mümkün olur. Aksi halde, o meselede okuyucuyu doyurması zordur.

Kitapta Görülebilecek Hatalar

Kitap içerisinde geçen birçok bilgi ulaşım kolaylığı nedeniyle Internet ortamından temin edildi. Fakat bu ortamda uzmanlık derecesi farklı insanların verdikleri bilgiler çoğu zaman yanlış bilgiler içerebiliyor. Mümkün oldukça aynı bilginin farklı kaynaklardan doğrulamasını yapmaya çalıştım. Fakat insan hatadan hali değil. Bilgiyi yanlış bulmuş, yanlış anlamış veya yanlış aktarmış olmak elbette mümkün. Hatalarıma müsamaha ile bakılmasını rica ediyorum. Okuyucuların hatalı gördükleri kısımları e-posta adresime bildirmeleri halinde, düzeltmeler kitabın Internet sitesinde yayınlanacaktır.

Kitapla ilgili her türlü görüş ve önerileriniz için e-posta adresim;
mskaraca@yahoo.com

WEB Desteği

Kitapla ilgili www.cengaver.net sitesine bakılabilir. Burada kitapla ilgili düzeltmeler, örnek konular ve ek materyaller gibi birçok bilgiye erişebilirsiniz. Yorum ve önerilerinizi de yine buradan yazara ulaştırabilirsiniz.

Kitabın İsmi

Kitabın ismini Cengaver olarak düşünmemde 2 sebep var:
 • Bir defasında, İngilizce hocalarımızdan birisinin bize cengaverler diye hitap etmesi. Herhalde ilham kaynağı bizim bölüm kodumuzun Ceng (Computer Engineering) olmasıydı.
 • Bu kitap, Bilgisayar mühendisliği bilinci veya farkındalığı (Computer Engineering Aware / Ceng-Aware) üzerine kurulu ve bu da Cengaver kelimesine yakınsıyor.
Kitabı Okurken öğrenmede yardımcı olacak tavsiyeler

Öncelikle sabırlı olmak gerek. Bu kitabı aldığınıza göre, bu konunun öğrenmeye değer olduğunu kabul etmişsinizdir. Bu öğrenme aktivitesi için vaktinizin bir kısmını ayırmanız gerektiği muhakkaktır. Film izlemek veya gazete okumaktan daha fazla çaba sarfetmeniz gerekeceği de... Bunu makul bulursanız, kitabın başında oturmanız kolaylaşır.

Okuma sırasında, dikkatin dağılmaması, daha iyi öğrenme ve daha iyi hafızada tutma için aktif okuma yapmalıyız. Yani okunan materyal ile etkileşime girmeliyiz. Normal bir okuma süreci, pasiftir. Yani bilgi akışı kitaptan, okuyucuya doğru ve tek taraflıdır. Aktif okuma sırasında ise okuyucu, doğrudan kitap üzerindeki boşluklara veya farklı bir deftere notlar alır. Bu notlar;
 • Önemli yerlerin altının çizilmesi,
 • Eksik/Yanlış olan kısımların üzerine itirazlarınızı gösterir notlar alınması
 • Paragraf veya konu bazında anlaşılanların özetlenmesi
 • Okuma sırasında sorular sorulması. Bunların, daha sonra diğer kaynaklardan (kitaplar, arkadaşlar, internet ) araştırılması

Bu notları alırken kitap üzerine yazmaktan çekinmeyin. Ne de olsa kitabı, konuyu öğrenmek için aldınız, kütüphanenizde saklamak için değil!

Bir konuyu okuduktan sonra anladığınızın en iyi göstergesi; o konuyu kendi kelimelerinizle ifade edebilmenizdir. Bu kabiliyetinizi geliştirmek için, okuma sırasında, kendi ifadelerinizle notlar alabilirsiniz veya öğrendiğiniz konuyu başka insanlara anlatabilirsiniz. Başka insanlara anlatırken mutlaka, mantıklı izahlar vermeniz gerekecektir. Eğer bunları veremiyorsanız hala öğrenecek şeyler kalmış demektir.

Teşekkürler

Takıldığım her noktada bana rehberlik eden Doç. Dr. Haluk Gümüşkaya hocama, yapıcı eleştirilerinden ve desteğinden dolayı Hakkari Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Musa Ataş'a, yazarlıkla ilgili konularda beni aydınlatan İhsan Karagülle hocama, kitabın taslağını inceleyip görüş bildiren meslektaş ve dostlarım Ömer Boyacı ve Halil İbrahim Atila'ya, kitabın yazımında beni destekleyen İller Bankası Bilgi İşlem Daire Başkanımız Recep Gülnar ve proje yöneticimiz Hüseyin Odabaşı 'ya...

Teşekkürler. Sizlerin yardımları olmasaydı kitap şimdi bulunduğu duruma ulaşamayacaktı.

Başarı Allah'tandır.

M. Selçuk KARACA

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Veriambarı ve OLAP Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?

Meraklısına: Bilgisayar ve 1/0