verimerkezi yönetimi

Büyüyen herşey, karmaşıklaşır ve yönetilmeye ihtiyaç duyar. verimerkezi de bu kurala tabidir. 5-10 kabineti yönetmek zor olmasa da yüzlerce kabineti yönetmek ciddi bir başağrısı olabilir.

Peki ne yapabiliriz ?önce verimerkezinden şunları anlıyoruz :
  • enerji üniteleri (UPS, dağıtım panoları, jeneratör)
  • soğutma üniteleri 
  • Beyaz alan cihazları (kabinetler ve içlerindeki cihazlar). Burada kabinet ve içlerindeki sunucu yerleşimleri, Network bağlantılarını kastediyoruz. işletim sistemi ve yukarısı bizim ilgi alanımızın dışında.
  • Çevresel izleme: sensorler
Yapmamız gereken bu bileşenlerin uyum içinde çalışmalarını sağlamak.

Enerji

  • V=IR
  • P=IV
  • W=PT
Bu 3 denklem enerji konusunun bilimsel altyapısı. ilk denklemden, direncin bir akım ayarlayıcı olduğunu anlayabiliriz (V sabit olduğu için).

Güç denkleminde AC (alternatif/şebeke akımı) durumunda "Power Factor" devreye giriyor. Şöyleki, AC devrelerde I ve V değerleri sinüs dalgası şeklinde ve genellikle uyumsuz fazlar şeklinde ilerlerler. ikisi arasındaki açı, cos ø değeri olarak P değerini belirler.

P=IVcos ø

Buradaki P, gerçek güç olarak geçer ve gerçekte cihazlar tarafından kullanılan güçtür. IV değeri volt-Ampere olarak geçer ve "görünen güç" olarak bilinir. power factör değeri 0.8 ve üzeridir. Yani 100 VA'lik bir gücü 80 Watt olarak kullanırız. Geriye kalan 20 watt reactive power olarak geçerki, bir tür kayıptır.


Enerji ise, bir zaman diliminde harcanan gücü gösterir. Elektrik faturasında ödediğimiz budur.

Şimdi elektrik kaynağına gidelim. Burada hidro, kömür veya nükleer enerji tesisleri >200MW elektrik güçleri üretirler. Bunlar son derece yüksek >240KV gerilimlerle uzun mesafelerde iletilirler. Transformatör denilen elektrik bileşeniyle, bu değer düşürülür. Mesela evlerimize girdiğinde 220V'a kadar düşürülmüştür. Pek çok cihazda transformatör bulunur (oyuncak elektrikli arabalar vb, cep telefonu şarj aletleri). Böylece 220V çok daha küçük değerlere indirilir. PC'mizin içinde de gü. ünitesinde transformatör vardır. Böylece voltaj değeri 12V a kadar indirilir.

Daha fazla elektrik enerjisi bilgisi şurada

Bu elektrik enerjisi, verimerkezine geldiğinde, UPS sistemlerine bağlanır. Çünkü şebeke elektriği kesilme, ani voltaj değişimleri gibi negatif etkiler içerir. UPS tuttarlı bir elektriği IT cihazlarına sağlar. AYnı zamanda batarya yedeği ile, tam kesilme olduğunda buradan besleme yapar. Bu besleme genellikle dakikalar (10-20 dk) seviyesinde sürebilir. Bu sürede içerisinde jeneratör devreye girerek uzun süre beslemeyi sağlar. Jenratörler genellikle mazot depolarıyla bunu başarırlar.

UPS'den çıkan elektrik katlardaki/salonlardaki güç dağıtım panolarıyla (kat PDU), kabinetlere kadar dağıtılır.Kat PDU'ları üzerinde pek çok (40-50?) sigortalanmış çıkış vardır. Her çıkış 16/32 A akım ve 230V gerilim taşır.

Kabinetlerde, rack PDU veya powerStip denilen cihazlara ulaşır. Her kabinette genellikle 2 rack PDU vardır. Her biri farklı dağıtım panelinden beslenir. Bunlar üzerinde pek çok priz bulunur. Bu prizlere IT ekipmanları bağlanır.


Soğutma


IT cihazları  elektrik tüketir ve atık olarak ısı üretiler. Bu ısı ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Aksi halde IT cihazları çalışamaz ve hatta zarar görebilir.

Bir sunucunun tüketettiği tüm enerji, ortama ısı olarak salınır. soğutma üniteleri kapasiteleri genellikle BTU (bir de daha az yaygın olarak tons of cooling, 1 ton = 12 bin BTU) birimiyle ifade edilir. Watt birimini , BTU'ya çevirmek için 3.41 ile çarpmak gerekir. Yani

BTU = Watt * 3.41

Şu halde soğtuma sisteminin kapasitesini bulmak için, IT cihazların watt olarak enerji tüketimlerinibulup toplamak gerekir. Bunun yanında, alan, aydınlatma ve salonda çalışan insan faktörleri de hesaba katılmalıdır. Daha fazla bilgi:

Calculating Total Cooling Requirements for Data Centers 

DCIM (Datacenter Infrastructure Management)

DCIM, bu bileşenleri yönetebilmek için geliştirilen araçların genel adıdır. Bu konuda yazmak istiyorum, fakat henüz zaman bulamadım...

Ek belgeler:

Sistem Odaları iklimlendirme Sistemleri
SUN EnergyEfficient Datacenters Electrical Design

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Veriambarı ve OLAP Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?

Meraklısına: Bilgisayar ve 1/0