Büyük farklıdır!

Büyük IT bölümleri nelerle uğraşıyolar acaba? Neler sorun olmakta ve nasıl çözmekteler..
Intel firmasının IT bölümü bize iyi bir örnek teşkil edebilir. Ayrıca adamlar yaptıkları çalışmaları performans raporu şeklinde yıl sonlarında yayınlıyorlar.. Yazının en sonunda raporları bulabileceğiniz adresler var. Bazı gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım.
IT bölümü kendi misyonu olarak, "kurumun çalışma ve büyümesi için gerekli bilgi servislerini sunmak" şeklinde belirlemiş. Gerçekten de IT bölümünün misyon (varlık nedeni) ve vizyonu (varlık nedeni gerçekleştiğinde varılacak durumun hayali) olmalı!
Misyonunu gerçekleştirebilmek için, SLA (Service Level Agreement)lar belirlemişler. Mesela Son kullanıcı problem çözüm süresi, Hizmet sürekliliği, Cevap süresi gibi birçok konuda SLA belirlenmiş, ve bunların ne ölçüde karşılandığı tespit edilmiş. Bu tip bir çalışma için proaktif ağ servislerinin izlenmesi ve çağrı merkezi uygulamalarının kurumda yerleşmiş olması gerekir.
2004 yılında 3 stratejik hedef belirlenmiş:
  1. Operasyonel mükemmelliği yakala (SLA ların tespit edilmesi ve karşılanması, CMM ve ITIL gibi metodolojileri kullanmak)
  2. Kurumu daha karlı ve rekabetçi kılmak (Bunun için kurumun stratejik hedeflerine hizmet eder olmak ve maliyet kalemlerini azaltmak)
  3. Çalışan memnuniyetini sağlamak (Mesela çalışanlara eğitim sağlanmış ve bunun bir kısmı kurum içi gönüllü eğitmenler tarafından verilmiş)

2005 Yılı durumu:
154 Data Center (dünya üzerinde yayılmış)
85 bin sunucu (yıllık artış %15-25)
Multi PetaBytes depolama alanı (yıllık artış %40)
396 değişik sunucu konfigürasyonu (dolayısıyla yönetimi zor)
1 milyar dolar yıllık IT sistemleri çalıştırma maliyeti (Yıllık %31 artış)
Burada bahsedilen durumu gerçekleştirebilmek için, Öncelikle kurum kendi IT varlığını ve bunlarla ilgili  envanteri çıkarıyor olması lazım.
Bunun üzerine şirket 8 yıllık bir iyileştirme programını devreye koyuyor. İyileştirme programı 4 başlık altında toplanmış
Optimizasyon: Daha çok ağ grubunun trafiği verimli kılması yöntemleri kullanılmış. Mesela Caching ve sıkıştırma gibi teknikler.
Sanallaştırma: Aynı sunucu üzerinde 3-4 işletim sisteminin birlikte çalışması prensibi hayata geçirilmiş. Ayrıca uç birimlerin ihtiyaç duyduğu servisler bir havuza toplanmış. Uç birim yeni bir servis oluşturmak yerine bu havuza bağlanıp servisi kullanmaya başlamış. Intel'de sunucular, 4 yıl sonra emekli edilmekte.
Konsolidasyon: Data Center'ların sayısı azaltılarak, aynı data center üzerinden daha çok servisin verilmeye başlanması kararı.
Standartlaşma: 396 değişik server konfigurasyonu azaltılmaya çalışılmış. AYrıca uç birime sunulan servis seviyesi birden üçe (altın, gümüş, bronz seviyeler) çıkarılmış. Böylece destek maliyetleri azaltılmış.
Bu programla 1 milyar dolardan fazla tasarruf yapılacağı öngörülmüş!
2007 yılı durumu :
5500 IT çalışanı
117 Data Center
Çalışanların neredeyse %80i uç birimlerde dizüstü bilgisayar kullanıyor

Çevre Koruma
Intel, sera gazlarının salınımını azaltmak için, birkaç çalışma başlatmış:
  • Çalışanların bilgisayarlarının %80'i dizüstü bilgisayarlarına geçirilmiş
  • Climate Savers Computing Initative, Google ile birlikte başlatıldı ve daha yeşil bigisayar ortamı sağlamaya çalışıyor. Bu çalışma 2010 yılına kadar bilgisayarların çalışması yüzünden salınan 108 milyon ton CO2 gazını, 54 milyon tona düşürmeyi amaçlıyor. Bu düşüş, 11 milyon arabanın trafikten çekilmesiyle eş anlamlı!
  • Eski ve enerji tüketimi çok olan CRT yerine LCD monitör kullanımına geçilmiş.
  • Energy Star* Million Monitor Drive çalışması kapsamında Monitörler için güç yönetimi programı uygulanmaya başlanmış. Yani monitörün belli bir süre kullanılmadığı zaman enerji tasarruflu moda geçmesi.
  • Sunucular için daha verimli güç besleme üniteleri
  • Blade sunuculara geçiş ile enerji tasarrufu
  •  
 Kaynak: http://ipip.intel.com/go/468/transforming-intel-it/
                http://www.intel.com/it/apr.htm

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Veriambarı ve OLAP Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?

Outdoor temperature and Cooling power Relation