Liderlik

Liderlik, diğer insanları ortak hedefe ulaşmak üzere harekete geçirmek demektir. Anne baba çocukları için liderdir. Koca ailesi için liderdir...

Liderliğin başlangıç noktası; vizyon belirlemektir. Yani "nereye ulaşmak istiyorum ve neden oraya ulaşmak istiyorum" sorularına cevap bulmaktır. Nereye ulaşmak istediğinizi bilmiyorsanız, herhnagi bir yolu takip edebilirsiniz. Fakat hedefiniz belliyse, kaynaklarınıza odaklanır ve insanları motive edersiniz. Vizyonunuzu başkalarının netleştirmesini beklemeyin. Siz işiniz, yaşamınız, müşterileriniz, arzu ve umutlarınız hakkında "onlardan" daha çok bilgiye/tecrübeye sahipsiniz. neden oturup onları bekliyorsunuz ?

Liderlik, her zaman çelişkili talepler karşısında cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Uzun vadeli faydalar için kısa vadeli acılara yol açan denegeleri kurabilmeyi içeriyor. Buna rağmen liderlik öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri.  Etkileme ve motive etne gücü şu yetenekleri gerektirir:

  • inandırıcı konuşma ve yazmayı içeren iletişim becerileri
  • İnsanların gerçekten ne demek istediğini anlayabilmeyi içeren insanlararası ilişki becerileri
  • Kaçınızlma sürtüşme ve gerilim dönemleriyle başaçıkabiilmeyi içeren sorun çözme becerileri
  • farklı grupları bir araya toplamak için müzakere becerileri
  • İnsanları aynı hedefe ulaşmaya ikna etmeyi içeren motivasyon becerileri

 

Yöneticilik becerileri daha çok bir hedefe ulaşabilmek için kaynakları bir plan/bütçe doğrultusunda kullanmayı ve gidişatı kontrol etme ve sorun giderme becerilerini kapsar. Liderlik ise hedef belirleme ve motive etme gibi becerileri kapsar.

Lider Tipleri:

Karizmatik Lider: Kriz durumlarında etkili olan lider tipidir. insanlara özgüvenlerini tekrar kazandırırlar ve içinde bulundukları durumu ve çıkış yolunu gösterirler. 

  • Kendini bir vizyona tamamen adama
  • vizyonu gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklara katlanma ve kişisel riskler üstlenme.
  • Takipçilerine mutlak güven (ve korku) aşılama
  •  

Dönüşümcü lider: kişiliklerinin kuvvetiyle değil, insanlarea seslenerek, güven ve sayguılarını kazanarak sonuca ulaşırlar. Ekiplerindeki insanlara güvenir, kaynak sunar ve onları cesaretlendirirler.

Pragmatik liderler: örgüte odaklanırlar. Sayılara dayanarak yönetirler. Doğru insanları doğru konuma getirirler.

Etkin liderlerin ortak özellikleri:

Geleceğe odaklıdır. Bir vizyon oluşturur, bunu gruplarına açıklar ve ona bağlı kalırlar. Birimlerini daha geniş çerçevede görmeyi başarır ve kısa vadeli görevleri uzun vadeli önceliklere göre düzenlerler.

Belirsizlikten rahatsızlık duymazlar. Hesaplanabilir risklere girmeye hazırdır. Yeni bilgiler ışığında kararlarını değiştirmekten çekinmezler.

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Veriambarı ve OLAP Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?

Meraklısına: Bilgisayar ve 1/0