MIME Tipleri ve Internet Explorer

Problem:
İller Bankası, Web tabanlı EDYS (Elektronik Dokuman Yönetim Sistemi) uygulaması altında, TIFF belgeler uçbirimde görüntülenmek için açılması gerekiyor. Fakat Internet Explorer (IE) üzerinde belge açılmak istendiğinde, yeni IE penceresi açılıyor ve resim görüntülenemiyor. Bu problem defalarca yaşandığı için, genel bir araştırma ve çözüm önerisi şart oldu

Çözüm:
Burada önce işin mantığını anlamamız gerekiyor. Temel mantık 2 soru üzerine kurulu;

  • IE resim öğesini nasıl tanıyor
  • IE öğeyi göstermek için ne yapıyor

Bunu çözmek için 1992 yılında yaşanan gelişmelere dönmem gerekti..
MIME (Multipurpose Internet mail Extensions):
MIME, "çok amaçlı Internet posta eklentileri" anlamına gelir. 1992 yılında doğmuştur. Amacı, o sıralarda sadece metin tabanlı olan e-posta trafiğine biraz daha multimedya öğeler (resim,ses vb) eklemekti. Böylece epostalara ekler halinde bu öğeler bağlanıp alıcıya gönderilebiliyordu. Bu teknik oldukça başarılı olduğu için, Internet ortamında web tarayıcılar tarafından metin dışında öğelerin gösterilmesi için de kullanılmaya başlanmıştır. Mesela web sunucu, metin dışında bir öğe (gif resim, avi video, mp3 ses gibi) göndermek isterse mutlaka, bir MIME tipiyle öğeyi IE'ye tanıtmalıdır.

MIME tipleri üst-seviye tip ve alt tip olmak üzere iki çeşittir
  • Üst tipler: Metin, uygulama, resim, video vb..
  • Alt tipler: tiff, pdf, gif vb..

Mesela bir tiff resmi uçbirimde görüntülenecekse, web sunucu MIME tipi olarak image/tiff (Üst tip/Alt tip) geçirir ve sonra resim öğesini gönderir.

Diğer bir örnek application/msword olabilir.. Burada word belgesi karşı tarafa iletilecek demektir. MIME tipi için diğer yaygın gösterim application/x-test de olduğu gibi, alt tipin başına "x-" koymaktır.

Web ortamında, MIME tipleri HTTP başlık (header) kısmında belirtilir. Başlık kısmında bu iş için kullanılan 2 önemli alan Content-Type ve Content-Disposition'dir.

IE, web sunucu tarafından belirtilen MIME tipini sadece bir öneri olarak kabul eder ve kendisi de veri üzerinde bazı MIME tipi belirleme faaliyetlerinde bulunabilir.

MIME tipi belirlendikten ve öğe transfer edildikten sonra IE ne yapar ?

1- Eğer IE içerisine bu MIME tipiyle ilgili bir eklenti (plugIn) mevcutsa, öğeyi bununla göstermeyi dener.

Tanımlı PlugInler şurada tanımlı:

Internet Explorer > Araçlar > Programlar > Eklentileri Yönet

Bunun Registry içindeki altseviye karşılığı şurada:

HKeyLocalMachine\Software\Microsoft\InternetExplorer\PlugIns veya Extensions


2- Eğer bir plugIn tanımlı değilse,

Explorer > Araçlar > klasör seçenekleri > Dosya türleri

kısmında tanımlı uygulama ile öğe açılmaya çalışılır.
Not: Bilgisayara uygulamalar yüklendikçe, öğeler ve ilşiklendirilmiş uygulamalar değişiyor. Burada yer alan Geri yükle düğmesiyle, o öğe için tanımlı orjinal uygulamayla açılış sağlanabilir. Gelişmiş düğmesiyle, "Yükleme sırasında açmayı onayla " onay kutusu kullanılarak, açılış sırasında "Kaydet veya Açma" penceresinin gelmesi sağlanabilir.
Explorer içerisindeki bu alanın Registry içindeki altseviye karşılığı şurada:

HKEY_CLASSES_ROOT dalında bulunan uzantılar


Bizim problemin çözümüne gelince...

IE üzerinden görülen plugIn'ler içerisinde QuickTime bulunmuyordu. Fakat altseviye Registry alanına

(HKeyLocalMachine\Software\Microsoft\InternetExplorer\PlugIns)

bakıldığında, burada Tiff uzantılı dosyalar için QuickTime plugIn kullanılacak görülüyordu. Buradaki tanım silinerek kaldırıldı ve sorun düzeldi.Sanırım QuickTime kaldırılırken kendini bu alanlardan silmemiş. Problem de bundan kaynaklanıyor...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Veriambarı ve OLAP Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?

Meraklısına: Bilgisayar ve 1/0